Lokale vindforhold

Næsten alle steder på kloden er der vind. Det er kun et spørgsmål om, hvor højt man skal op, før vinden er stærk nok.

På store vindmøller i Mw-størrelsen er man normalt oppe over 100 meter, og der er vinden normal ren og uden for megen turbulens. Dette gælder for både hav og land.

For små møller begrænses højden, da det er svært at få byggetilladelse til disse, hvis de når en højde på op til 50 meter, samtidig med, at omkostningerne for selve tårnet stiger med højden.

Så et nationalt vindkort er normalt opgivet i 50 meter eller 100 meter, hvilket også giver en vigtig ledetråd. Dog kan de lokale forhold såsom bygninger, træer, skove og byer inden for en radius af 2-3 km. give en væsentlig nedsat ydelse.

https://irena.masdar.ac.ae/GIS/?map=103

Når man udvælger en placering, er der mange forhold der spiller ind. F. eks. skal der tages hensyn til skel til naboer samt det visuelle indtryk.

Men man bør altid kigge efter hvilke vindretninger der er mest fremherskende, og placere møllen ud fra disse omstændigheder. Man bør undgå en placering bagved bygninger og træer.

????????????????????????????????????