Press release: Two New Small Wind Turbines in Folkecenter’s Test field (15. July 2019)

Two New Small Wind Turbines in Folkecenter’s Test field

By Jane Kruse, 15.07.2019. Translated by Daniele Pagani

A new wind turbine from the Danish company ThyWindPower was installed in the Test field for Small Wind Turbines in Hundborg on July 5th. The turbine has a nominal power of 15 kW and it is equipped with new blades made by the company Olsen Wings A/S, located in Odder (DK). The blades are 5 m long, which result in a swept area of 80 m2.  The wings are designed in a new way, so that they can operate also in low wind conditions. Currently, it seems that the wind turbine starts to produce electricity already with a wind speed of 3.5 m/s.

In addition to the newly-designed wings, the tower (20 m height) also presents some innovations, being 800 kg lighter than the previous solutions, result which is achieved by substituting massive elements with hollow ones.

The turbine proves that it is possible to have improvements of current designs, both in terms of efficiency and cost. The changes will now be tested in our Testfield for a period of 6 months, where it will be verified if the materials and the connections fulfill all the norms and regulations, according to international standards.

Nordic Folkecenter is currently collecting wind data with a timeframe of one second, data which will be used to develop a power curve documenting the performances of the turbine.

In addition to that, a second turbine was installed on July 11, with the purpose of testing a new type of blades, developed by the company Joint Blade Rotor A/S, located in Nibe (DK).

The blades are 8 m long (200 m2 swept area) and each of them consists of two small blades connected in the middle. The blades are made of fiberglass, have an active pitch and rotate at 56 RPM. The prototypes are installed on an existing tower and nacelle and they will go through a period of test of 6 months.

The Test Center for Small Wind Turbines, operated by Nordic Folkecenter, opened in April this year; the strong interest both from national and international companies and institutions confirms that the market is growing.

Inquiries can be addressed to Jane Kruse, director of Nordic Folkecenter:

(+45 40 60 45 51/+45 97 95 66 00, jk@folkecenter.dk)

Pressemeddelelse | 14.4.2019

Pressemeddelelse

Den 14. april 2019.

Det opdateret og fuldt udstyret Test og Videnscenter for Små Vindmøller, Vorupørvej 250 D, vest for Hundborg, 7700 Thisted åbner officielt den 15. april 2019 kl. 11:00.

Thisted kommune kan som energitest-kommune tilføje Nordeuropas første professionelle Teststation for husstandsvindmøller til de øvrige testfaciliteter der er i kommunen.

(se vedhæftet program for den officielle indvielse)

På indvielsesdagen vil Ib Poulsen, MF og medlem af Thisted kommunalbestyrelse tage det første spadestik til fundament for placering af vindmølle for testning.

Thisted kommunes borgmester Ulla Vestergaard vil velkomme, at der nu er mulighed for at få testet de mindre vindmøller.

Formand for Brancheforeningen for Små og Mellemstore Vindmøller, Morten Victor Petersen vil tale for Branchens behov afprøvningsfacilitet hvor produkterne kan afprøves og godkendes efter internationale normer.

De faglige medarbejdere fra Test og Videnscenter Tonny Brink og Anker Mardal, vil give orientering om det faglige miljø og opgaverne for testcenterets medarbejder.

På Test og Videnscenter for Små Vindmøller er der etableret en nedtagelig og flytbar målemast på 18 meters højde. Målemasten er udstyret med forskellige måleinstrumenter. De opsamlede data sendes til udstyr til lagering i en pavillon. Dataene skal bruges i markedsføring af testcenteret. Der etableres en flisebelagt kørevej.

En indledende markedsundersøgelse blandt den danske og de europæiske husstandsvindmølle branchers medlemmer vil finde sted.  Ligeledes vil virksomheder der fremstiller komponenter og udstyr til husstandsvindmøller være interesseret i mulighed for del-testning. Der skal skabes et overblik over på hvilken måde Test og Videnscenter for Små Vindmøller kan indgå partnerskaber med europæiske udviklingsmiljøer, eksempelvis i Horizon 2020. Samarbejde med universiteter, herunder Aalborg universitet vedr. opsamlede data til undervisningsbrug til studerende på Vedvarende Energi linjen er etableret.

Det nødvendige netværk der skal findes og etableres for Test og Videnscenter vil ske i samarbejde med House of Energy.  

Ejer og driftsansvarlig for Test og Videnscenter for Små Vindmøller er Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Den internationale åbning af Test og Videnscenter for Små Vindmøller fandt sted i forbindelse med den 1. International konference for Små og Mellemstore Vindmøller afholdt den 10. til 12. april 2019, med 35 deltagere fra 10 forskellige lande. Konferencen fandt sted på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Sdr. Ydby

Hundborg borgerforening og naboer til Testcenteret er inviteret.

Erhvervsstyrelsen, Silkeborg varetager bevillingen fra Folketinget og Region Nordjylland.

Henvendelse kan ske til Jane Kruse, forstander 4060 4551/9795 6600 jk@folkecenter.dk