Vor test plads

Vi har et godkendt areal med plads til 3 vindmøller af gangen, mulighed for tilslutning af møller op til 60kw, samt, hvis behovet skulle ønskes, Island-Grid, dvs. et dynamisk grid, hvor både spænding og frekvens kan varieres så vi reelt kan afprøve island detektering, samt afprøvning af møllens stabilitet ved samdrift af generator anlæg.

Vi har derforuden 2 målemaster med vindmålere i forskellige højder op til 25m med cetificerede vindmåler, og måling af temperatur, fugt, lufttryk mm.

Data samples pt. 4 gange i minuttet.