Pressemeddelelse den 15. juli 2019

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg. Generatoren er på 15 kW og er monteret med nye vinger fra vingeleverandør Olsen Wings A/S, Odder. Vingerne er 5 meter lange og har et bestrøget areal på 80 m2. Vingerne er nydesignede med henblik på at møllen kan levere el også med lav vind og i lavvindsområder. Indtil nu ser det ud til at møllen starter elproduktionen ved en vindhastighed på 3,5 meter i sekundet.

Foruden nydesignede vinger er tårnet på denne vindmølle også ny-konstrueret. Det udmærker sig ved at være ca. 800 kg lettere end det tidligere tårn på den samme mølle. Hemmeligheden bag besparelsen skulle være, at der er valgt hjørnestolper og kryds som er hule fremfor massive. Tårnet er 20 meter højt. Begge eksempler viser, at det er muligt at lave forbedringer af konventionelt designede vindmøller, både når det gælder effektivitet og billiggørelse. Nu skal ændringerne verificeres på teststationen ved en afprøvning over 6 måneder. På Testcenteret skal det eftervises, at alle materialer og boltsamlinger belastes inden for gældende normer og bestemmelser, efter international standard.

Nordisk Folkecenter står for indsamling af vinddata med 1 sekund opsamling og står også for udførelse af Power Curve dokumentationsmåling.

Derudover blev der den 11. juli startet på test af vinger på mølle nr. 2. De tre vinger er fra vindmøllevingeudvikler Joint Blade Rotor A/S, Nibe. Vingerne er 8 meter lange, hver vinge er to smalle vinger samlet på midten, lavet i glasfiber, med aktiv pitch, 56 omdrejning pr. minut, og vingerne har et bestrøget areal på 200 m2. Vingerne er et nyt design og udført som en dobbelt vinge. Vingen afprøves på et eksisterende tårn og nacelle. Vingerne skal igennem en testrække. Vingerne skal testes i 6 måneder.

Testcentret åbnede i april i år, og den stærke interesse fra danske og internationale udviklingsmiljøer og virksomheder bekræfter, at der er tale om et marked i vækst.

Henvendelser Jane Kruse, forstander

4060 4551 / 9795 6600 jk@folkecenter.dk

Pressemeddelelse | 14.4.2019

Pressemeddelelse

Den 14. april 2019.

Det opdateret og fuldt udstyret Test og Videnscenter for Små Vindmøller, Vorupørvej 250 D, vest for Hundborg, 7700 Thisted åbner officielt den 15. april 2019 kl. 11:00.

Thisted kommune kan som energitest-kommune tilføje Nordeuropas første professionelle Teststation for husstandsvindmøller til de øvrige testfaciliteter der er i kommunen.

(se vedhæftet program for den officielle indvielse)

På indvielsesdagen vil Ib Poulsen, MF og medlem af Thisted kommunalbestyrelse tage det første spadestik til fundament for placering af vindmølle for testning.

Thisted kommunes borgmester Ulla Vestergaard vil velkomme, at der nu er mulighed for at få testet de mindre vindmøller.

Formand for Brancheforeningen for Små og Mellemstore Vindmøller, Morten Victor Petersen vil tale for Branchens behov afprøvningsfacilitet hvor produkterne kan afprøves og godkendes efter internationale normer.

De faglige medarbejdere fra Test og Videnscenter Tonny Brink og Anker Mardal, vil give orientering om det faglige miljø og opgaverne for testcenterets medarbejder.

På Test og Videnscenter for Små Vindmøller er der etableret en nedtagelig og flytbar målemast på 18 meters højde. Målemasten er udstyret med forskellige måleinstrumenter. De opsamlede data sendes til udstyr til lagering i en pavillon. Dataene skal bruges i markedsføring af testcenteret. Der etableres en flisebelagt kørevej.

En indledende markedsundersøgelse blandt den danske og de europæiske husstandsvindmølle branchers medlemmer vil finde sted.  Ligeledes vil virksomheder der fremstiller komponenter og udstyr til husstandsvindmøller være interesseret i mulighed for del-testning. Der skal skabes et overblik over på hvilken måde Test og Videnscenter for Små Vindmøller kan indgå partnerskaber med europæiske udviklingsmiljøer, eksempelvis i Horizon 2020. Samarbejde med universiteter, herunder Aalborg universitet vedr. opsamlede data til undervisningsbrug til studerende på Vedvarende Energi linjen er etableret.

Det nødvendige netværk der skal findes og etableres for Test og Videnscenter vil ske i samarbejde med House of Energy.  

Ejer og driftsansvarlig for Test og Videnscenter for Små Vindmøller er Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Den internationale åbning af Test og Videnscenter for Små Vindmøller fandt sted i forbindelse med den 1. International konference for Små og Mellemstore Vindmøller afholdt den 10. til 12. april 2019, med 35 deltagere fra 10 forskellige lande. Konferencen fandt sted på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Sdr. Ydby

Hundborg borgerforening og naboer til Testcenteret er inviteret.

Erhvervsstyrelsen, Silkeborg varetager bevillingen fra Folketinget og Region Nordjylland.

Henvendelse kan ske til Jane Kruse, forstander 4060 4551/9795 6600 jk@folkecenter.dk